GRUNDFÖRSTÄRKNING 

När behöver ett hus Grundförstärkas? Har du hittat sprickor i fasaden, lutar golven eller har ni dörrar som är svåra att öppna och stänga? Att som lekman kunna avgöra vad det är för typ av skada kan ibland vara svårt att bedöma. Vi har 25 års erfarenhet av sättningsskador samt vilken åtgärd som lämpar sig bäst. Vår metod går ut på att slå pålar ner till fast botten eller berg, detta innebär att huset stannar av i sättningen oavsett vad som sker med marken runt omkring. Villor, flerfamiljshus och industrier i alla storlekar går att Grundförstärka. Fyll i vårt kontaktformulär, gärna med bilder samt ritningar för kostnadsfri prisbild.

KÄLLARUTGRÄVNINGAR

En källare med låg takhöjd eller kalla golv kan oftast åtgärdas i samband med en grundförstärkning genom att schakta ner, sänka samt isolera golven. Ligger ert hus i ett attraktivt område kan detta bli en ren investreing då boytan går att öka utan att bygga ut. Fyll i vårt kontaktformulär gärna med bilder samt ritningar för kostandsfri prisbild.

HUSLYFT

Ett hus kan vanligtvis luta ett par cm utan att det märks eller behöver åtgärdas beroende på hur skadan sitter eller hur den uppstått. Att lyfta ett hus kan ibland vara komplicerat men de flesta hus går att lyfta tillbaka med bra resultat. Fyll i vårt kontakformulär gärna med bilder samt ritningar för kostnadsfri prisbild.

Kontakta oss idag!

Kontakta oss för frågor eller få en kostnadsfri offert.